Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş

Eskiden yurtdışından alışverişi burjuvalar yapardı. Ancak şimdi herkes yurtdışından alışveriş yapabiliyor ve bazı durumlarda bu ürünler Türkiye’ ye gümrüksüz girebiliyor.

İnternet sayesinde artık oturduğumuz yerden dünyanın herhangi bir yerindeki bir ürünü sipariş edebiliyoruz ve adresimize teslim edilmesini isteyebiliyoruz. Ancak bir çok kişinin aklını kurcalayan bir çok soru var. Bunlardan bazıları:

Yurtdışından cep telefonu getirirsem gümrüğe girermi?

Yurt dışından bilgisayar alsam gümrük vergisi ödermiyim?

Yurtdışından kaç tana notebook getirebilirim?

Yurtdışından elektronik cihaz alsam kargo ile gümrük vergisi ödemek zorunda mıyım?

Bir malı ülkeye gümrüksüz olarak sokmak için gerekli şartlar neler?

bu ve benzeri bir çok soru sorulabilir.

Bu soruların cevaplarını internette aramaya kalkarsanız bir çok farklı cevapla karşılaşabilirsiniz. Biz ise yurtdışından alışveriş ve gümrük konusunu T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğü’ nün bize sunduğu kaynaklara göre bir anlatım yapmaya çalışacağız. Hukukçu değilim ama anladığım kadarı ile bir göz atalım.

Öncelikle Remi Gazete’ye bir göz atalım:

Resmî Gazete Sayı : 27369

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

.

..

BEŞİNCİ KISIM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller

BİRİNCİ BÖLÜM

Önemli Değeri Olmayan Eşya Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya

MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır.

Yukarıda da okuyabileceğiniz gibi posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyalar için 150 euro sınırı var. Eğer yurtdışından sipariş ettiğiniz ürün 150 eurodan fazla ise vergilendirilir.

Eğer kargo yada posta yoluyla değil de seyahat ile yanımızda eşya getiriyorsak durum değişiyor.

Resmî Gazete Sayı : 27369

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

.

..

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

BİRİNCİ AYIRIM

Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya

Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti

MADDE 61- (1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60 ıncı maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın;
                a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
                b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
                oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekir.

Yine yukarıda görüleceği üzere toplam kıymeti 430 euro’yu geçmeyen eşyalarımız için vergi ödemek zorunda değiliz.

Muafiyet limitlerinin aşılması halinde eşyanın vergilendirilmesi nasıldır?
Muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması halinde; her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşya için muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma, geldiği ülkeye göre değişen oranda (AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20)  tek ve maktu vergi uygulanır.
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş konusu ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Yolcu İşlemleri web sayfasından ve Başbakanlık Resmi Gazete 2009/15481 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı web sayfasından öğrenebilirsiniz.

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
A) TÜKETİM MADDELERİ
a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar
400 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)
100 adet
3- Puro
50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)
250 gr.
5- Pipo tütünü
250 gr.
b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler
1 lt.
2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler
2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER
En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay
1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve
1 kg.
3- Kahve
1 kg.
4- Çikolata
1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek
1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

Yorum yapın

Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş” üzerine 32 yorum

 1. merhaba ben internet üzxerinden ayakakbı çanta eşarp satışı yapıyorum yurt dışına 2 kilo altı ediye paketi gönderiyorum….bunlar için bana vergi cezası gewlirmi? sadece faturaa kesip göndecem olurmu…

 2. slm ben sony46hx820 3d tv almak ıstıyorum ama nerden alcam turk arkads yokmu bu ıslerle ılgılenen nasıl olcak yabancı sıteler hep ıngılızce bısey anlamıyoz yanı yurt dısından uygun urun stok 2.el satan bır turk yokmu ondan alsak guvenılır

 3. E-bay’den filmli fotoğraf makinesi almayı düşünüyorum. 300-350$ gibi bir ücreti var. Anladığım kadarıyla gümrüğe takılma ihtimali yüzde yüze yakın.

  1- Üzerine “for parts/yedek parça için” yazdırsam geçirebilir miyim?
  2- Normal olarak yollanıp ve gümrüğe takılması durumunda ne kadar bir masrafım olur?
  3- Malum e-bay açık arttırma sitesi olduğu için normalinden daha ucuza alma şansım da var. Gümrüğe takıldığı zaman benim aldığım fiyat mı baz alınacak, yoksa kendileri mi fiyat araştırmasında bulunacaklar?

 4. Yurt dışından kıyafet getirmek sorun olur mu? Giymek için tek bir parça palto diktireceğim de.

 5. arkadaslar bana amerikadaki yigenim hediye olarak bir bilgisayar yollamak istiyor. Yurt disinda degeri 1000 dolar olan bu bilgisayari dhl ile hediye olarak isaraetleyi yollasa gumruge takilirmi? takilirsa Erkin arkadasimizin dedigi gibi (EGERKİ YASAK ÜRÜN VARSA AYRISTIRMA YAPILMASI GEREKİR Kİ BU 100 DOLARDAN BASLAR…EGER GÜMRÜKTE KALMISSA ÜRÜN KALDIGI GÜN İÇİN 50 İLE 100 DOLAR ARASI TERMİNAL ÜCRETİ İSTENİR) boyle bir masraf karsimizia cikarmi, ben gumrugunu odemeye razi olsamda dahi? Tesekkurler Emrullah

 6. selam, ben ebay’dan bir oto teyp almak istiyorum. fiyatı 149 usd + kargo. posta kargo ile gelecek. gümrüğe takılma ihtimali varmıdır. daha önce getiren yada bilgisi olan varmıdır.

 7. Amerika’dan satın aldığımız cep telefonunu 1 tane olmak kaydıyla bavulumuzda getirdiğimiz takdirde Türkiye’ye girişte ne sorun yaşıyoruz acaba?