Acil Tıp Teknisyeni

Acil Tıp Teknisyeni, toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

ACİL TIP TEKNİSYENİ

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.

ACİL TIP TEKNİSYENİ GÖREVLERİ
– Yaraları tedavi eder, sarar,
– Şiddetli kanamaları önler,
– Solunumun durması halinde sun’i teneffüs yaptırır,
– Zehirli maddeleri vücuttan temizler,
– Deriyi yıpratan maddeleri temizler,
– Şoka giren hastaları şoktan çıkarmaya çalışır,
– Tansiyon ölçer, iğne yapar.

ACİL TIP TEKNİSYENİ KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Tansiyon aleti,
– Pamuk,
– Merhemler, ilaçlar,
– Sonda aletleri,
– İlk yardım çantası,
– Sargı bezi.

ACİL TIP TEKNİSYENİ MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Acil tıp teknisyeni olmak isteyenlerin;
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Dikkatli, temiz, titiz,
– Soğukkanlı,
– A ni durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
– Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

ACİL TIP TEKNİSYENİ ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Acil tıp teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Ç alışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.

ACİL TIP TEKNİSYENİ ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Acil tıp teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe az, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.

ACİL TIP TEKNİSYENİ EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık meslek liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümlerinde verilmektedir.

ACİL TIP TEKNİSYENİ EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Acil Tıp teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
İlköğretim okulu mezunu olmak,
Sağlık meslek lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne ön kayıt yaptırıp, ön kayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

ACİL TIP TEKNİSYENİ EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.
Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim ders leri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak onu iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır.

ACİL TIP TEKNİSYENİ MESLEĞİNDE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ve beceri ile yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır.
Sağlık meslek liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

ACİL TIP TEKNİSYENİ ADAYI İÇİN BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Türkiye İş Kurumu işkur Acil Tıp Teknisyeni
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü A nkara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
– Acil Tıp Teknisyenleri Derneği ATTDER
Acil Tıp Teknisyenliği Sempozyumu

Yorum yapın