Beyninizin hangi tarafı daha çok gelişmiş?

Beyninizin sağ tarafını ve sol tarafını kullanan kişiler arasında ilgi alanları, düşünce tarzı ve benzeri konularda çeşitli farklılıklar var. Peki siz beyninizin sağ tarafını mı yoksa sol tarafını mı daha çok kullanıyorsunuz? Yanıtı bu test ve yazıda.

BEYNİNİZİN HANGİ TARAFI DAHA ÇOK GELİŞMİŞ?

Cevap şıklarınızı bir kenara not ediniz..

1-Okuldayken hangi dersleri daha çok severdiniz?

a)Türkçe, resim, sosyal vb. b)Fenle ilgili olanları.

2-Gördüğünüz rüyaları hangi sıklıkta hatırlarsınız?

a)Çoğunlukla hatırlarım b)Ender olarak hatırlarım.

3-Ellerinizi ve mimiklerinizi konuşurken ne sıklıkta kullanırsınız?

a)Çok kullanırım b)Çok az kullanırım.

4-İki elinizin parmaklarını birbirine geçirerek kapatın. Hangi elinizin baş parmağı üstte kalıyor?

a)Sağ b)Sol

5-Şu an saatin kaç olduğunu tahmin edin, şimdi saate bakın, yanılma payınız ne kadar?

a)On dakikadan fazla, b)On dakikadan az.

6-Aşağıdakilerden hangisini daha kolay hatırlarsınız?

a)İnsanların yüzlerini, b)İnsanların isimlerini.

7-İki gözünü açık tutarak elinizdeki kalemi, bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizalayın. Önce sol gözünüzü, sonra sağ gözünüzü kapatın. Hangi gözünüzü kapatınca kalem daha az oynuyor?

a)Sağ gözümü kapatınca b)Sol gözümü kapatınca


DEĞERLENDİRME

“A” ların sayısı fazla ise, SAĞ beyniniz daha gelişmiştir…

Ben SAĞ beyinli biriyim, çünkü…
-hayal ederim
-duyduklarımı unutmam
-hissederim
-koku alma tat alma benim için çok önemlidir
-sezgilerimi kullanırım
-iç güdülerim kuvvetlidir
-yeni şeyler üretirim
-subjektifim
-boyutları iyi algılarım
-ritim duygum gelişmiştir
-bir bütün olarak görürüm
-duygularımla hareket ederim…

B” lerin sayısı fazla ise, SOL beyniniz daha gelişmiştir…

Ben SOL beyinli biriyim, çünkü…

-mantık yürütürüm
-lineer düşünürüm
-sınıflandırır-isimlendirir
-dizer, listeler yaparım
-analiz ederim
-yapı incelerim
-matematiksel işlemler yaparım
-bilinçli hareket ederim
-dili doğru kullanırım
-detayları görürüm
-inceler ve odaklanırım
-bütünü değil parçayı görürüm
-sistemli ve disiplinli çalışırım
-objektif davranırım.

Yorum yapın