Askerlik işlemleri web sayfası

Tarih : 18 AĞUSTOS 2009 Duyuru No : 14

Konu : Asker Alma ve Seferberlik Konularında e-Devlet Hizmetlerinin Sunulması

Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı tarafından yürütülen faaliyetlerin modern bir bilgi sistem otomasyonu ile yerine getirilmesini sağlamak maksadıyla geliştirilen ve Temmuz 2009 sonunda hizmete sokulan MSB Bilgi Sistemi vasıtasıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 19 Ağustos 2009 tarihinden itibaren internette http:\\www.turkiye.gov.tr üzerinde Millî Savunma Bakanlığı adresindeki web sayfasından Seferberlik ve Askeralma konularında e-Devlet hizmetlerinin sunulmasına başlanacaktır.

Bu suretle, kurumlara ve vatandaşlarımıza sağlanacak başlıca imkân ve kolaylıklar müteakip maddelerde sunulmuştur.

1. Seferberlik İşlemleri Kapsamında Yükümlüler:

a. Yedeklik yoklamalarını askerlik şubelerine gitmeden ve cezalı duruma düşmeden evleri ya da işyerlerindeki bilgisayarlardan internet üzerinden, ya da mobil imzalı olarak cep telefonlarından e-Devlet Kapısını kullanarak yapabilecekler,

b. Sefer görev emirlerinin veya tatbikat görevlendirmesinin olup olmadığını da aynı yöntemlerle sorgulamak suretiyle öğrenebilecekler,

c. Kendilerine veya firmalarına ait araç ve iş makinelerinde sefer görev emri olup olmadığını bulundukları yerden elektronik ortamda sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir.

2. Askeralma İşlemleri Kapsamında:

Yerli ve yabancı Askerlik Şubesi ayrımı ortadan kaldırılarak “Bütün Türkiye tek Askerlik Şubesi” prensibinden hareketle, elektronik ortamda ülkemizin her noktasına hizmet götürülmüş olacaktır. Bu kapsamda:

a. Askerlik Durum Belgesi alma dahil tüm askerlik işlemleri çok daha kısa sürede ve her yerden yaptırılabilecektir. Vatandaşlar, artık sadece son yoklama ve askere sevkleri sırasında askerlik şubesine gelme ihtiyacı duyacaklardır.

b. Üniversite öğrencilerinin erteleme işlemleri için askerlik şubelerine öğrenci belgesi göndermesi işlemi son bulmuştur.

c. Yükümlü vatandaşlar, elektronik ortamda gitmek istedikleri celp dönemi tercihini yapabileceklerdir. Bu sayede çiftçi, turizmci gibi mevsimsel olarak iş görenler istedikleri dönemde silah altına alınabileceklerdir.

ç. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri ve dövizle askerlik başvuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden elektronik ortamda topluca alınabilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kişisel diğer başvurularını internet üzerinden e-posta ile yapabilecek, başvuru sonuçları aynı yöntemle kendilerine iletilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSB GENEL SEKRETERLİĞİ

Şu işlemleri turkiye.gov.tr adresinden yapabilirsiniz:

ASAL Hizmetleri
* ASAL Adres Bilgileri Teyidi ve Güncellenmesi
* ASAL Son Yoklama Bilgi Formu
* ASAL Celp Dönem Tercihi
* Yedeklik Yoklama Hizmetleri
*
  Personel Seferberlik Hizmetleri
* Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama
* Personel Sefer Görev Emri Sorgulama
*
  Lojistik Seferberlik Hizmetleri
* Kara Nakil Araçları için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Is Makineleri için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Özel Insaat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Özel Deniz Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Özel Kara Nakliyat Firmaları Lojistik Seferberlik Sorgulama
* Tersaneler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Mal ve Hizmet (Ürünler) ile ilgili Firmalar için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Turistik Tesisler için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Saglik Tesisleri için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Harp Sanayi Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Hava Nakil Araçları için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Deniz Nakil Araçları için Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama
* Özel Hava Nakliyat Firmalari Lojistik Seferberlik Bilgisi Sorgulama

Yorum yapın