Yurt dışından kaç tane telefon getirebilirsiniz?

Aşağıda yer alan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başlıklı yazıya göre yurt dışından ülkemize dönerken yanınızda sadece 1 adet telefon getirebilirsiniz. Ve 2 yıl içinde tekrar başka bir telefon getiremezsiniz. Getirdiğiniz telefonu ise ülkeye giriş yaptıktan sonra en geç 1 ay içinde cep telefonuzu kayıt altına almanız gerekiyor.

İşte o yazı:

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 15.11.2006 tarihli ve 29251 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu ile ilgili olarak Müsteşarlık Makamı’nın 30.01.2008 tarihli ve 2008/13 sayılı Onay’ı ile “Zati Eşya Muafiyet Listesi” nin B- Elektronik Eşya başlıklı bölümünün 12 inci maddesinin “GSM-Cep telefonu (2 takvim yılında 1 adet)” olarak değiştirilmesi, yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunun kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmesi ve uygulamaların 01.02.2008 tarihinde başlaması uygun bulunmuştur.

Konu ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bugünlü yazımız ile gerekli bilgi verilmiştir.

Diğer taraftan, özellikle yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunu kayıt altına aldırması gerektiği hususunun giriş gümrüklerinde gerekli duyuru levhalarının asılması suretiyle vatandaşlara duyurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim

Siz ne dersiniz? 2 yıl biraz uzun bir süre değil mi? Forumda tartışın

Yorum yapın