Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş

Eskiden yurtdışından alışverişi burjuvalar yapardı. Ancak şimdi herkes yurtdışından alışveriş yapabiliyor ve bazı durumlarda bu ürünler Türkiye’ ye gümrüksüz girebiliyor.

İnternet sayesinde artık oturduğumuz yerden dünyanın herhangi bir yerindeki bir ürünü sipariş edebiliyoruz ve adresimize teslim edilmesini isteyebiliyoruz. Ancak bir çok kişinin aklını kurcalayan bir çok soru var. Bunlardan bazıları:

Yurtdışından cep telefonu getirirsem gümrüğe girermi?

Yurt dışından bilgisayar alsam gümrük vergisi ödermiyim?

Yurtdışından kaç tana notebook getirebilirim?

Yurtdışından elektronik cihaz alsam kargo ile gümrük vergisi ödemek zorunda mıyım?

Bir malı ülkeye gümrüksüz olarak sokmak için gerekli şartlar neler?

bu ve benzeri bir çok soru sorulabilir.

Bu soruların cevaplarını internette aramaya kalkarsanız bir çok farklı cevapla karşılaşabilirsiniz. Biz ise yurtdışından alışveriş ve gümrük konusunu T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğü’ nün bize sunduğu kaynaklara göre bir anlatım yapmaya çalışacağız. Hukukçu değilim ama anladığım kadarı ile bir göz atalım.

Öncelikle Remi Gazete’ye bir göz atalım:

Resmî Gazete Sayı : 27369

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

.

..

BEŞİNCİ KISIM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller

BİRİNCİ BÖLÜM

Önemli Değeri Olmayan Eşya Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya

MADDE 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır.

Yukarıda da okuyabileceğiniz gibi posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyalar için 150 euro sınırı var. Eğer yurtdışından sipariş ettiğiniz ürün 150 eurodan fazla ise vergilendirilir.

Eğer kargo yada posta yoluyla değil de seyahat ile yanımızda eşya getiriyorsak durum değişiyor.

Resmî Gazete Sayı : 27369

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli

“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

.

..

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

BİRİNCİ AYIRIM

Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya

Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti

MADDE 61- (1) 59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60 ıncı maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 62- (1) Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın;
                a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
                b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,
                oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekir.

Yine yukarıda görüleceği üzere toplam kıymeti 430 euro’yu geçmeyen eşyalarımız için vergi ödemek zorunda değiliz.

Muafiyet limitlerinin aşılması halinde eşyanın vergilendirilmesi nasıldır?
Muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması halinde; her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşya için muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma, geldiği ülkeye göre değişen oranda (AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20)  tek ve maktu vergi uygulanır.
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş konusu ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Yolcu İşlemleri web sayfasından ve Başbakanlık Resmi Gazete 2009/15481 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı web sayfasından öğrenebilirsiniz.

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
A) TÜKETİM MADDELERİ
a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar
400 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)
100 adet
3- Puro
50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)
250 gr.
5- Pipo tütünü
250 gr.
b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler
1 lt.
2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler
2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER
En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay
1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve
1 kg.
3- Kahve
1 kg.
4- Çikolata
1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek
1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

Yorum yapın

Yurtdışından alışveriş gümrük ve yurtdışı gümrüksüz alışveriş” üzerine 32 yorum

 1. Arkadas iyi bir şekilde açıklama yapmış fakat artık 75 euro üstü tutar vergiye tabi,aldınız ürün 75 tl gecmemeli bu alısverişte kargo ücreti sayılmıyor,

  TELEFON ALMAK KANYNEN YASAK,GÜMRÜK EL KOYAR ANINDA
  SADECE ÜLKEYE GİRİŞTE YILDA 1 ÜRÜN GETİRME HAKKINIZ VAR ODA TEK KART İÇİN

  SİZE TAVSİYEM YASAL LİMİTİ ASMAMANIZ 75 EURO OLDU
  AŞARSANIZ BİRAZ ZORLUK YASARSINIZ
  KISACA:

  LİMİT ASILINCA ATIYORUM 1000 TL ÜRÜN ALDINIZ
  GÜRÜK DİREK EL KOYAR VE TASIYICI KARGO FİRMASI SİZE ULASIR VEYA MESAJ GÖNDERİR
  GÜMRÜKTEN ÇEKME İŞİ BAYA MEŞAKATLİ
  EGERKİ YASAK ÜRÜN VARSA AYRISTIRMA YAPILMASI GEREKİR Kİ BU 100 DOLARDAN BASLAR
  SONRA ÜRÜNÜN GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIR
  EGER GÜMRÜKTE KALMISSA ÜRÜN KALDIGI GÜN İÇİN 50 İLE 100 DOLAR ARASI TERMİNAL ÜCRETİ İSTENİR

  CEP TELEFONU YAKALANIRSA DİREK EL KOYULUR,SUCTUR.
  SADECE İTHALAT VE İHRACAT FİRMALARI GEREKLİ EVRAKLAR İLE ÜRÜNÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ARACILIGI İLE YURDA SOKABİLİR.

  GÜMRÜK MÜŞAVİRİ NORMAL OLARAK ÖZEL CALISAN DENEYİMLİ KİŞİLERDİR.

  SİZE TAVSİYEM

  ÜRÜN ALIRKEN CEP TELEFONUNU UNUTUN

  VE TEK TEK ALIM YAPIN
  ÜCRETSİZ KARGO OLAN ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN
  TEK GETİRİLEN ÜRÜNLERDE SINIRI GECMEDİGİ TAKDİRDE SINIR YOKTUR
  ATIYORUM 100 TL OLAN ÜRÜNDEN 10 TANE ALACAKSINIZ TEK TEK 1 GÜN ARA İLE ALIN VE AYRI KARGOLU OLMASINI SAGLAYIN
  BİLGİSAYAR VE BAZI ÜRÜNLERDE BAZI GARANTİ VE SART VARDIR,YANINIZDA GETİRİYORSANIZ ÜLKEMİZDE OLAN ÜRÜN OLMASINA DİKKAT EDİN

  SİZE AYRICA TAVSİYEM YOGURDU UFLEYEREK YİYİN YANI VERGİSİZ KISMI ASMAYIN ÜZÜLÜRSÜNÜZ,CÜNKÜ GÜMRÜK MEVZUATI HERGECEN GÜN YENİ SARTLAR GETİRİYOR PARANIZDAN OLMAYIN
  DAHA ACIK YAZMAK İSTERDİM AMA BAYA UZUN OLURDU KISA KESTIM
  NEREDEN BİLİYORSUN DEMEYE KALKACAKLAR OLABİLİR,YAKLASIK 5 YILDIR YURT DISINDA ÜRÜN İTHAL ETTİGİMİZ İÇİN AYAGINIZI YORGANINIZA GORE UZATIN YADA BİR FAKİRİN KARNINI DOYURUN PARANIZ GİDER SINIRI ASMAYIN

 2. ALmanyadan 1500€ değerinde LCD TV getirmek istiyorum. 18% yi burada vermem mi gerekiyor?

 3. CEP TELEFONU GETİRTECEK ARKADASLARA..!!!

  Arkadaslar bana 2 ay once fransadan bi Samsung Galaxy S2 geldi ama gumrukte takıldı,gittim almaya ve adamlar dediki cep telefonu yasak,bende dedim vergisi varsa veriim nasıl yasak? adamlar dedi kesinlikle yasak geri gidecek ve hicbise yapamadım alamadım tekrarında geri gitti.

 4. @Veli uyar
  Son mevzuata gore yıl içinde aynı anda olmamak kaydıyla 1 yıl içinde 3 ayda bir olmak kaydıyla yurt dısından gümrük mevzuatına uygun ürün satın alınabilir, max 2 adeti gecmemesi gerekir, 3 adettede sıkıntı cıkmaz diye dusunuyorum ama siz yinede yaptıgınız alısverişte pakette max. 2 adet alın derim. Artık gümrükte adres kayıtları ve alışveriş yapılan kredi kartları incelemeye tabi tutulmaktadır. son mevzuat biraz daha yaptırımcı maddeleri içermektedir. saygılar.

 5. Arkadaşlar son mevzuata göre kozmetik ürünlerinin hepsi yasaklandı yurt dısından getirilemez. Cep telefonu gümrük mevzuatına göre Türkiye içine girmeden direk geldiği adrese postalanır, yasaklı üründür. Ama yolcu beraberinde getirebilir, pasaposta 1 adet işletmek kaydıyla, onuda 1 den fazla getirmez. Eger paranızın yanmasını istemezseniz bunların dısındaki ürünlere bakmanızda fayda var oda 100 doları gecmemek kaydıyla… saygılar.

 6. @Abdullah

  merhaba o dediğiniz kargoya 60 dolar olarak ve gift olarak işaretletme nasıl oluyor. aldığımız şeyin değerini kim belirliyo gümrükte üstündeki fişe mi bakıyorlar..

 7. Abdullah :Ben yurtdişindan 600 USd lik telefon siparişi verdim. DHL makbuzunada Mal bedelini 90 USD olarak göstertdim.Ve Gift olarakda işaretlettim.Vergi felan vermedende Telefonu aldım.Nasıl ama. hehehhehe

  @mehmet

 8. ebaydan bebek arabası almak istiyorum fiyatı 200€ hangi kargo türünü seçmeliyim.gümrüge takılırsa ne yapmalıyım

 9. merhaba
  ben londradan 20 tane ipad2 getirip satmak istiyorum. Tanesi 500 pound urunlerin toplam 10.000 pound tutuyor , bu urunleri nasil getirebilirim nekadar vergi odemem gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim. tesekkurler

 10. Ben yurtdişindan 600 USd lik telefon siparişi verdim. DHL makbuzunada Mal bedelini 90 USD olarak göstertdim.Ve Gift olarakda işaretlettim.Vergi felan vermedende Telefonu aldım.Nasıl ama. hehehhehe

 11. mert can alıcı soruyu sormussun… ben şimdi yurtdısından bir netbook almak istiyorum. arkadasım yurt dısında. siteden direk buraya kargo istesem nasıl olur, arkadasım alıp kargolasa nasıl olur? 300€ falan olsa mesela?

 12. peki ben dj mixeri alsam yurtdışında 2500 dolaar civarında internetten sipariş versem bunun gümrük vergisi nasıl olacaktır

 13. peki bu 150 euro’luk toplam tutar’dan kasıt nedir acaba, bilen var mı? Yani ürün Türkiye’de gümrüğe takıldığında, o ürün için satın alma bedeli + kargo, gönderim ücreti de yer alacak. Bu durumda malın fiyatına bakılıyor yoksa toplam maliyete mi?

 14. ingiltere’den biri 28 disk biri 4 disk içeren 2 dizi dvd seti aldım. yukarıda bahsedilen en fazla 10 adet koşulu dvd disk adeti mi yoksa dvd paketi adedi mi acaba. bunları postayla göndersem veya yanımda getirsem bir sorun çıkar mı ?

 15. 4 iponeden 1 si şahsi dersin vergilenmez 2 si hediye dersin 430 euro istisna olur 320 euro ya % 18 vergi ödersin.. benim anladığım bu..

 16. Ben 4 tane iphone getirmek istiyorum. Tanesinin 250$ dan alsim. Giristen, beni tuttular. ben o zaman 1000$ %20 vergisini odeyip cikabilirmiyim?

 17. Bilgilendirici bir yazı olmuş. Merak ettiğim birkaç konu açıklanmış oldu. Teşekkürler…

 18. konuyla ilgili olarak teb in kobiler içün videolu dersleri var. orada da muhasebe uzmanı birisi var. gazi üniversitesidn öğretim üyesi hatta. onun da konuyla ilgili bir söyleşisi var.