Hub Switch Router Access Point Nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

Hub, Switch (Anahtar), Router (Yönlendirici) ve Access Point (Erişim noktası), ağdaki bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılır, ancak her birinin farklı özellikleri vardır.

Hub

Hub, bilgisayarların ağda iletişim kurmasını sağlar. Her bilgisayar bir Ethernet kablosuyla hub’a bağlanır ve bir bilgisayardan diğerine gönderilen bilgiler hub üzerinden geçer. Hub kaynağı veya aldığı bilgilerin gönderilmesinin istendiği hedefi belirleyemez, bu nedenle bilgileri, bilgiyi gönderen bilgisayarı da içerecek şekilde kendisine bağlı tüm bilgisayarlara gönderir. Hub bilgi gönderebilir ve alabilir, ancak iki işlemi aynı anda yapamaz. Bu da, hub’ların Switch (Anahtar)lardan daha yavaş olmasına neden olur. Hub, bu aygıtlar arasında en az karmaşık ve en az pahalı olanıdır.

hub-nedir

Switch (Anahtar)

Switch (Anahtar) hub ile aynı biçimde çalışır, ancak aldığı bilgilerin gönderilmesinin istendiği hedefi belirleyebilir; bu nedenle bu bilgileri yalnızca alması beklenen bilgisayarlara gönderir. Switch (Anahtar) bilgileri aynı anda gönderebilir ve alabilir; böylece bilgileri hub’dan daha hızlı gönderebilir. Ev ağınızda dört veya daha fazla bilgisayar varsa veya ağınızı bilgisayarlar arasında oldukça fazla bilgi alışverişi gerektiren etkinlikler için kullanmak istiyorsanız (ağ oyunları oynamak veya müzik paylaşmak için), büyük olasılıkla hub yerine Switch (Anahtar) kullanmanız gerekir. Switch (Anahtar)lar hub’lardan biraz daha pahalı olabilir.

Router (Yönlendirici)

Router (Yönlendirici) bilgisayarların iletişim kurmasını ve bilgileri iki ağ arasında iletmesini sağlayabilir—örneğin, ev ağınız ve Internet arasında. Bu ağ trafiğini yönlendirme özelliği, Router (Yönlendirici)ye adını veren özelliktir. Router (Yönlendirici)ler kablolu (Ethernet kablosu kullanarak) veya kablosuz olabilir. Yalnızca bilgisayarlarınızı bağlamak istiyorsanız, bu işi için hub ve Switch (Anahtar) uygundur; ancak tüm bilgisayarların tek bir modem kullanarak Internet’e erişmesini sağlamak istiyorsanız, Router (Yönlendirici) veya yerleşik Router (Yönlendirici)si olan bir modem kullanın. Ayrıca Router (Yönlendirici)ler genellikle güvenlik duvarı gibi bir yerleşik güvenlik de sağlar. Router (Yönlendirici)ler hub ve Switch (Anahtar)lardan daha pahalıdır.

router-nedir

Access Point (Erişim noktası)

Access Point (Erişim noktası) (ana istasyon da denir), kablolu bir Ethernet ağına kablosuz erişim sağlar. Access Point (Erişim noktası), hub’a, Switch (Anahtar)a veya kablolu Router (Yönlendirici)ye takılır ve kablosuz iletişim sinyalleri gönderir. Bu, bilgisayarların ve aygıtların kablolu ağa kablosuz olarak bağlanmasını sağlar. Erişim noktaları hücresel telefon kuleleri gibi davranır: bir konumdan diğerine geçebilir ve ağa kablosuz erişiminiz devam edebilir. Havaalanında, restoranda veya otelde genel kullanıma açık kablosuz ağ kullanarak Internet’e kablosuz bağlandığınızda, genellikle bir Access Point (Erişim noktası) aracılığıyla bağlanırsınız. Bilgisayarlarınızı kablosuz bağlamak istiyorsanız ve kablosuz iletişim özelliği sağlayan bir Router (Yönlendirici)niz varsa, Access Point (Erişim noktası)na gereksiniminiz yoktur. Erişim noktalarının Internet bağlantılarını paylaştırmaya yönelik yerleşik teknolojisi yoktur. Internet bağlantısını paylaştırmak için Access Point (Erişim noktası)nı Router (Yönlendirici)ye veya yerleşik Router (Yönlendirici)si olan bir modeme takmanız gerekir.

access-point-nedir

Yorum yapın

Hub Switch Router Access Point Nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?” üzerine 26 yorum